Stel cookie voorkeur in

 

Altijd wat te ontdekken

Vanaf 30 juni 2017 heten we niet meer OBS De Octopus, maar kindcentrum Ontdekrijk.

Op kindcentrum Ontdekrijk gaan we op ontdekkingsreis. Tijdens deze reis prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleren hen om kritisch na te denken en zelf te zoeken naar oplossingen. We geloven dat kinderen zo met meer plezier leren. We staan open voor verschillen en leren van elkaar. We geven waarde(n) mee voor het leven en bereiden kinderen voor op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Boeiend en uitdagend onderwijs

Het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen gaat bij ons hand-in-hand. We zorgen voor een inspirerende leeromgeving waar samenwerking centraal staat.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

We stimuleren leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Vreedzame School

We zijn een veilige plek waar kinderen gezien en gehoord worden.

Stevige basis

We zorgen voor een stevige basis van lezen, rekenen, taal en spelling.

Ouderbetrokkenheid

We geven ouders de ruimte om mee te denken en te doen.

Groene pleinen

Buitenspelen op onze groene pleinen is een feest voor kinderen.

 
Tijdens een bezoek aan onze school kunt u zich het beste een beeld van Ontdekrijk vormen.
Neem gerust contact met ons op voor een rondleiding en een gesprek.
Ons telefoonnummer is 010-4500550.