Stel cookie voorkeur in

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang (BSO) Confetti maakt deel uit van Kindercentrum Confetti, onderdeel van kinderopvangorganisatie IJsselkids. Naast de BSO is hier kinderdagverblijf Confetti in gevestigd.
Kindercentrum Confetti ligt in de wijk Oostgaarde en is goed bereikbaar. De bus en de metro liggen beiden op loopafstand. Aangrenzend aan het kindercentrum ligt een plein, omheind met een hek, waar buiten gespeeld kan worden. De buitenschoolse opvang maakt ook regelmatig gebruik van het grasveld en de speeltuintjes in de buurt.

Wat biedt BSO Confetti?

Confetti is een kindercentrum waar alle culturen uit de wijk samenkomen en waar de kinderen naast en met elkaar spelen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt.
Het kleurgebruik binnen Confetti is licht. Het is een pand met veel ruimte en het wordt omgeven door grasvelden en groen. Het pand is voorzien van een klimaatbeheersingsprogramma (inclusief airconditioning) waardoor de temperatuur zowel in de zomer als in de winter prettig is.

De buitenschoolse opvang kenmerkt zich door een andere manier van werken; het is opvang 'met een Plus'. De plus geeft aan dat er op deze BSO op een andere manier gewerkt wordt dan bij de andere BSO's binnen IJsselkids. Uiteraard kunnen alle kinderen gebruik maken van de BSO, maar een aantal kinderen dat geplaatst is, vraagt een andere manier van omgaan en benaderen. Dit zie je terug in de coachgroepen (ieder kind en ouder/verzorger heeft een vaste pedagogisch medewerker als aanspreekpunt), de vaste structuur op de groep en de regelmatige overleggen met ouders/verzorgers over het gedrag en de ontwikkeling van hun kind.
We organiseren regelmatig leuke (sportieve) activiteiten. Een keer per jaar wordt er een zomerfeest georganiseerd voor de gehele locatie. Alle kinderen en hun ouders/verzorgers worden hiervoor uitgenodigd.
In de vakanties wordt er voor de BSO-kinderen een apart activiteitenprogramma gemaakt. Hierbij wordt gewerkt met een speciaal thema, waarin de inbreng van de kinderen erg belangrijk is.

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Els Bogaard, locatiemanager, op telefoonnummer 010-284 99 76.

Kijk voor meer informatie op www.ijsselkids.nl of klik op www.ijsselkids.nl/inschrijven om u direct in te schrijven.