Stel cookie voorkeur in

Peuterspeelzaal Peuterrijk

Peuterspeelzaal Peuterrijk is onderdeel van kinderopvangorganisatie IJsselkids en onderdeel van kindcentrum Ontdekrijk. Zij heeft een groep met maximaal 16 kinderen per dagdeel. Peuterrijk is een VVE-peuterspeelzaal. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) stimuleert de ontwikkeling van jonge kinderen en bereidt hen voor op de basisschool. De taalontwikkeling staat daarbij voorop. De ontwikkeling van de taalvaardigheid hangt nauw samen met de ontwikkeling op andere terreinen. In de activiteiten wordt daarom ook aandacht besteed aan beginnend rekenen en aan sociale vaardigheden.

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Els Bogaard, locatiemanager, op telefoonnummer 010-284 99 76.

Kijk voor meer informatie op www.ijsselkids.nl of klik op www.ijsselkids.nl/inschrijven om u direct in te schrijven.