Stel cookie voorkeur in

Buitenschoolse en Brede School activiteiten

Buitenschoolse activiteiten

Hieronder verstaan we excursies en schoolreisjes, maar ook diverse sport-, spel- en culturele activiteiten, soms buiten de normale schooltijden om.
Ontdekrijk heeft zich ingeschreven voor cultuuractiviteiten om de kinderen ook in aanraking te brengen met alles op het gebied van cultuur (Cultuurwijzer).
Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen zich goed kunnen uiten door middel van toneel en muziek. Voorbeelden van buitenschoolse en culturele activiteiten zijn: schoolvoetbal, basketbal, wintercross, schaatsen, bezoek kinderboerderij, een bezoek van een kinderboekenschrijfster en een bezoek aan een toneelvoorstelling.

Brede School activiteiten

Ontdekrijk doet ook mee aan Brede School Netwerk-activiteiten vanuit de gemeente. Dit zijn allerlei activiteiten op het gebied van cultuur, kunst en sport die na schooltijd plaatsvinden.
We streven naar een evenwichtig aanbod zodat alle groepen aan bod komen. Voordat een activiteit start krijgt u hier informatie over en via een aanmeldstrookje kunt u uw kind aanmelden. Ook wordt er een poster met het aanbod bij de ingang gehangen. Enkele activiteiten waar de school dit schooljaar aan meedoet zijn streetsurfing en kooklessen.