Stel cookie voorkeur in

Informatie en downloads

Samenwerken

Meer weten over passend onderwijs, zorgplicht, ondersteuning, medezeggenschap, ouders in de regio Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas (kern Nieuwerkerk aan den IJssel)? Klik dan hier voor samenwerkingsverband passend primair onderwijs Aan den IJssel. Geen internet? De contactgegevens van het samenwerkingsverband zijn:

De Linie 7j

2905 AX Capelle aan den IJssel.

010-8200101

De Stichting BLICK op onderwijs te Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel is aangesloten bij de Landelijke klachtencommissie voor het openbaar primair en openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, 030-2809590, www.onderwijsgeschillen.nl  

Ondersteuningsprofiel

Hier vindt u het ondersteuningsprofiel van onze school.

 

Antipestprotocol 

Hier vindt u ons antipestprotocol.

Medicijnverstrekking 

Informatie over medicijnverstrekking op school.

 

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld

Via deze link kunt u het protocol met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld lezen.

Bibliotheek op school

Onze school werkt samen met de openbare bibliotheek onder de naam dBos. Deze afkorting staat voor 'de bibliotheek op school'.

Klachten

Klachten kunt u indienen via de website van BLICK of sturen naar onderstaand adres.

Stichting BLICK op onderwijs

Pelikaanweg 1

2903 ER Capelle aan den IJssel.