Stel cookie voorkeur in

Schoolgids en schoolplan

Onze schoolgids geeft aan waar onze school precies voor staat. U kunt lezen wat wij als school belangrijk vinden bij de begeleiding van uw kind, hoe wij ons onderwijs organiseren en hoe wij inspelen op de ontwikkeling van ieder kind. Verder kunt u lezen wat van u, als ouders/verzorgers, wordt verwacht en wat u van ons kunt verwachten. Als u op deze link klikt, kunt u de schoolgids inzien.

Het schoolplan is naast een beschrijving van de actuele situatie, ook richtinggevend voor de toekomst. Door deze beschrijving willen wij, in samenhang met de schoolgids, onze ouders duidelijkheid bieden over heden en toekomst van kindcentrum Ontdekrijk. Als u op deze link klikt, kunt u het schoolplan inzien.