Stel cookie voorkeur in

Vreedzame school

Het programma De Vreedzame School omvat lessen op niveau voor alle klassen over burgerschapsvorming. Ook de leerkrachten en ouders worden bij het programma betrokken.

De lessen worden in alle groepen gegeven gedurende 45 minuten per week. Elke les bestaat uit een pakkende introductie, een stukje theorie op niveau en veel speelse oefeningen, die de kinderen leuk vinden.

De volgende blokken leiden tot een betere kennismaking met elkaar:

»   Discussie op het niveau van de kinderen over waarden en normen

»   Bewustwording van afbrekers en opstekers (complimenten)

»   Vertrouwen in elkaar en in volwassenen

»   Respect hebben voor een ander


Goed naar elkaar luisteren, respect blijven opbrengen voor het standpunt van de ander, niet veroordelen en zoeken naar win-win situaties zijn de belangrijkste principes die de kinderen leren om conflicten op te lossen.
Kinderen in de bovenbouw worden opgeleid als mediator. Dit betekent dat ze in de pauzes mogelijke conflicten oplossen volgens de bovenstaande principes.

Kinderen en leerkrachten leren hoe je met conflicten om kunt gaan door te streven naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn: een win-win situatie. Het programma maakt de school tot een veilige plek voor kinderen. Waar kinderen weten waar zij aan toe zijn en waar een goed werkklimaat bestaat. De Vreedzame School zorgt ervoor dat Ontdekrijk echt een school van en voor de kinderen is. Een school waar waarden en normen centraal staan.

Veiligheidscoördinator

Van scholen wordt verwacht dat ze een teamlid (of meerdere teamleden) belasten met de taak om het beleid ten aanzien van pesten te coördineren, die tevens als aanspreekpunt in het kader van pesten fungeert. Een leerling die zich niet veilig voelt kan naar de leerkracht of naar de veiligheidscoördinator. Ook ouders hebben de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de veiligheidscoördinator.

Op kindcentrum Ontdekrijk zijn Hellen Burggraaf en Kirsten Klomp veiligheidscoördinator.