Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

 

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit maximaal 6 personen: 3 personeelsleden en 3 ouders.

  • Namens de ouders: Fausta Noorlander en Hogla Martha en ...........? <<< kom jij de MR versterken?
  • Namens de leerkrachten: Anouscka Ottenhof (voorzitter), Judy Linger en Tineke van Kesteren. 

De data van de vergaderingen van de MR vindt u in de jaarkalender. De vergaderingen zijn openbaar en beginnen om 19:30 uur. Wanneer u een vergadering zou willen bijwonen, gaarne dit vooraf kenbaar maken bij de secretaris of de voorzitter van de MR.

In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt onze school vertegenwoordigd door Carla van der Gaag (personeel). De MR overlegt met het bevoegd gezag.

In de MR kan over alle aangelegenheden die de school betreffen gesproken worden. Voor een aantal zaken heeft MR advies- dan wel instemmingsrecht. De MR bevordert de openheid, openbaarheid en het onderling overleg in de school, waakt voor discriminatie, bevordert gelijke behandeling en inschakeling van gehandicapten en bewaakt de arbeidsomstandigheden.

De voorzitter van de MR is Anouscka Ottenhof.