Stel cookie voorkeur in

Notulen medezeggenschapsraad

Onderstaand kunt u de notulen lezen van de Medezeggenschapsraad. Door op de link te klikken opent u de notulen.

Mocht u vragen hebben over de notulen, kunt u altijd contact met de MR opnemen op emailadres: mr-ontdekrijk@blickoponderwijs.nl