Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad organiseert, verzorgt en begeleidt in samenwerking met het schoolteam allerlei vieringen en activiteiten zoals bijvoorbeeld het winter- en zomerfeest, de sportdag en natuurlijk ook de jaarlijkse schoolreis. Verder behartigt de ouderraad de belangen van de ouders en kan zij ook de medezeggenschapsraad adviseren over zaken die de ouders aangaan.

Wie zitten er in de ouderraad?

 • Voorzitter: Nelson Salomé. 
 • Penningmeester: Jetty Salomé. 
 • Nigar Kerimov, Linda Hell en Suhailley Jansen.

Heeft u vragen, ideeën of suggesties voor de ouderraad, spreek dan gerust een van de leden aan.

Zelf meedoen? 

U bent van harte welkom om de OR te komen versterken. 

Vindt u lid worden van de ouderraad wat te veel, maar wilt u zich wel als hulpouder(s) aanmelden, geef uw gegevens dan door aan een van de leden. Dan kunnen wij een beroep op u doen tijdens een activiteit.

Wanneer komt de ouderraad bij elkaar?

De ouderraad vergadert elke maand. Ouders zijn van harte welkom en tijdens de vragenronde kunt u uw vraag stellen. De vergadering start om 12.00 uur, op de onderstaande data. 

 • 27-09-2018
 • 01-11-2018
 • 29-11-2018
 • 20-12-2018
 • 31-01-2019
 • 07-03-2019
 • 28-03-2019
 • 18-04-2019
 • 23-05-2019
 • 27-06-2019

Ouderbijdrage en kosten schoolreis

De kosten van alle feesten en sportactiviteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 50 per kind in het schooljaar 2018-2019. Voor meerdere kinderen in 1 gezin geldt een korting. De bijdrage voor de schoolreis is vastgesteld op € 30,-.

Betaling

Overmaken:

NL40INGB0001936196 t.n.v. Ouderraad Kindcentrum Ontdekrijk, Rogaland 31, 2905 AP Capelle a/d IJssel.  

 • Geef de naam van uw kind aan, de groep en de vermelding ouderbijdrage en/of schoolreis.
Contant:

U kunt contant (gepast) betalen aan de receptie bij juf Jacqueline.

In termijnen:

Het is ook mogelijk om in termijnen te betalen. Als de betaling voor u problemen oplevert, neem dan contact op met Jetty Salomé (de penningmeester van de ouderraad), de directeur of de groepsleerkracht .

 

 

   

Sinterklaas versieringen