Stel cookie voorkeur in

Ouderraad

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad organiseert, verzorgt en begeleidt in samenwerking met het schoolteam allerlei vieringen en activiteiten zoals bijvoorbeeld het winter- en zomerfeest, de sportdag en natuurlijk ook de jaarlijkse schoolreis. Verder behartigt de ouderraad de belangen van de ouders en kan zij ook de medezeggenschapsraad adviseren over zaken die de ouders aangaan.

Wie zitten er in de ouderraad?

Voorzitter van de ouderraad is Nelson Salomé. Jetty Salomé is penningmeester. De andere leden van de ouderraad zijn: Nigar Kerimov, Linda Hell, Avin Yousef, Suhailley Jansen en Miriam Warner.

 

Wanneer komt de ouderraad bij elkaar?

De ouderraad vergadert elke maand . Deze vergaderingen mogen de ouders ook bijwonen en tijdens de vragenronde kunt u uw vraag stellen. Vergaderdata zijn:

31 augustus 2017
7 september 2017?
5 oktober 2017
2 november 2017
7 december 2017
11januari 2018
8 februari 2018
8 maart 2018
5 april 2018
17 mei 2018
8 juni  2018
5 juli 2018

Alle vergaderingen beginnen om 12 uur.

Zelf meedoen?

Heeft u vragen, ideeën of suggesties voor de ouderraad, spreek dan gerust een van de leden  aan. Als u de ouderraad wil komen versterken, bent u natuurlijk van harte welkom.  Vindt u lid worden van de ouderraad wat te veel, maar wilt u zich wel als hulpouder(s) aanmelden, geef uw gegevens dan door aan een van de leden. Dan kunnen wij een beroep op u doen tijdens een activiteit.

Ouderbijdrage en kosten schoolreis

De kosten van alle feesten en sportactiviteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt € 20,00 per kind in het schooljaar 2016/2017. Voor meerdere kinderen in 1 gezin geldt een korting. De bijdrage voor de schoolreis is vastgesteld op € 30,-.

Betaling

De bedragen kunnen worden overgemaakt op gironummer NL40INGB0001936196 t.n.v. Ouderraad Kindcentrum Ontdekrijk, Rogaland 31, 2905 AP Capelle a/d IJssel.  Geef de naam van uw  kind aan, de groep en de vermelding ouderbijdrage en/of schoolreis. Ook kan, gepast, contant worden betaald aan de receptie bij juf Jacqueline.

Het is ook mogelijk om in termijnen te betalen. Als de betaling voor u problemen oplevert, neem dan contact op met Jetty Salomé, de penningmeester van de ouderraad, de directeur of de groepsleerkracht .
 


 
 

 

Sinterklaas versieringen