Stel cookie voorkeur in

Altijd wat te ontdekken!

 

Op kindcentrum Ontdekrijk gaan we op ontdekkingsreis. Tijdens deze reis prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleren hen om kritisch na te denken en zelf te zoeken naar oplossingen. We geloven dat kinderen zo met meer plezier leren. We staan open voor verschillen en leren van elkaar. We geven waarde(n) mee voor het leven en bereiden kinderen voor op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Boeiend en uitdagend onderwijs

Het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen gaat bij ons hand-in-hand. We zorgen voor een inspirerende leeromgeving, waar samenwerking centraal staat.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

We stimuleren leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.        

Vreedzame school

We zijn een veilige plek waar kinderen gezien en gehoord worden.

Stevige basis              

We zorgen voor een stevige basis van lezen, rekenen, taal en spelling.

Ouderbetrokkenheid

We geven ouders de ruimte om mee te denken en te doen.

Groene pleinen            

Buitenspelen op onze groene pleinen is een feest voor kinderen.                    

 

Een kijkje nemen in de school?

Neem gerust contact met ons op voor een rondleiding en een gesprek. Tijdens een bezoek aan onze school kunt u zich het beste een beeld van Ontdekrijk vormen.
Ons telefoonnummer is 010-4500550.

Schrijf uw kind tijdig in!

Onze school is populair en we naderen het moment dat we een wachtlijst moeten gaan hanteren. 

 

Klik hier voor het positieve rapport van de onderwijsinspectie! 

We zijn trots op het rapport dat de onderwijsinspectie heeft opgesteld over onze school. Het toont aan dat we op de goede weg zijn.