Stel cookie voorkeur in

Website up to date ┬╗Eind November

 

Klik hier voor het positieve rapport van de onderwijsinspectie! 

We zijn trots op het rapport dat de onderwijsinspectie dit jaar heeft opgesteld over onze school. Het toont aan dat we op de goede weg zijn.

Schrijf uw kind tijdig in!

Onze school is populair en we naderen het moment dat we een wachtlijst moeten gaan hanteren.

Altijd wat te ontdekken

Vanaf 30 juni 2017 heten we niet meer OBS De Octopus, maar kindcentrum Ontdekrijk.

Op kindcentrum Ontdekrijk gaan we op ontdekkingsreis. Tijdens deze reis prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleren hen om kritisch na te denken en zelf te zoeken naar oplossingen. We geloven dat kinderen zo met meer plezier leren. We staan open voor verschillen en leren van elkaar. We geven waarde(n) mee voor het leven en bereiden kinderen voor op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Boeiend en uitdagend onderwijs

Het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen gaat bij ons hand-in-hand. We zorgen voor een inspirerende leeromgeving waar samenwerking centraal staat.

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

We stimuleren leerlingen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

Vreedzame School

We zijn een veilige plek waar kinderen gezien en gehoord worden.

Stevige basis

We zorgen voor een stevige basis van lezen, rekenen, taal en spelling.

Ouderbetrokkenheid

We geven ouders de ruimte om mee te denken en te doen.

Groene pleinen

Buitenspelen op onze groene pleinen is een feest voor kinderen.

 
Tijdens een bezoek aan onze school kunt u zich het beste een beeld van Ontdekrijk vormen.
Neem gerust contact met ons op voor een rondleiding en een gesprek.
Ons telefoonnummer is 010-4500550.